Kerken

Home » Kerken

Abdij van Val-Dieu

De Onze Lieve Vrouw van Val-Dieu abdij ligt in de gemeente Aubel, in het oosten van België. De cisterciënzer abdij heeft een lange en rijke historie en leefde weer op door de Christelijke gemeenschap van Val-Dieu. De Abdij van Val-Dieu is vooral een plaats waar het spirituele beleefd wordt door de gemeenschap die hier woont [...]

Collegiale Notre-Dame in Dinant

De Collegiale Notre-Dame (onze-lievevrouwkerk) in Dinant is gebouwd aan de voet van een rots en kijkt uit over de rivier de Maas. De kerk is al van verre herkenbaar aan de bolvormige klokkentoren. De kerk is oorspronkelijk gebouwd als oratorium. Later is het gebouw flink uitgebreid. In het jaar 934 kreeg de kerk, in romaanse [...]

Église Saint-Loup

De Église Saint-Loup is een Rooms-Katholieke kerk in de stad Namen. De kerk werd gebouwd in de 17de eeuw (1621-1645) en werd oorspronkelijk door de Jezuïten opgedragen aan Sint Ignatius (Église Saint-Ignace). De architect Pierre Huyssens is verantwoordelijk voor de Église Saint-Loup, die nu één van de belangrijkste barokkerken van België is en deel uitmaakt [...]

Kathedraal van Saint-Aubain in Namen

De bouw van de Kathedraal van Saint-Aubain begon in 1751. De kathedraal werd gebouwd op de fundamenten van een kerk uit 1047. Pas in 1767 was de kathedraal gereed en kon architect Pisoni, van Italiaanse afkomst, eindelijk genieten van zijn meesterlijke ontwerp. Vandaag de dag staat de Kathedraal er nog schitterend bij en behoort tot [...]

Belfort in Namen

Dit is een uniek en opmerkelijk belfort. Het oorspronkelijke belfort van Namen bevond zich in de kerk Saint-Pierre-au-Château, op de Citadel van Namen. Het nieuwe belfort is één van de belangrijkste torens van de derde omwalling. In de loop van de 16de eeuw, werd hij ontdaan van zijn kantelen en zijn twee verdiepingen, waardoor hij [...]

Abdij van Villers-la-Ville

  De ruïnes van de cisterciënzer abdij van Villers-La-Ville, gesticht in 1146 onder de impuls van Sint-Bernardus, vormen één van de belangrijkste historische en toeristische trekpleisters van België. De abdij, die een perfect beeld geeft van de cisterciënzer architectuur, waarbij soberheid en het modelvoorbeeld van een kloosterontwerp van deze orde hand in hand gaan, kent [...]

Abdij van Floreffe

De in 1121 door St-Norbertus opgerichte abdij van Floreffe overheerst de vallei van de Samber. Haar muren omgorden een schitterend voorplein en werden opgetrokken tussen de 12de en 18de eeuw. In de 100 meter lange abdijkerk ontdekt u schitterende koorstoelen uit de barokperiode. In de middeleeuwse bijgebouwen van de abdij werd een interessant museum ondergebracht. [...]

Saints-Pierre-et-Paul Kerk in Saint-Severin

De Saints-Pierre-et-Paul kerk, die deel uitmaakt van een benedictijnenklooster, werd rond het jaar 1140 gebouwd en in de 16de eeuw gerestaureerd. Het is een schitterend gebouw in de Ardennen waar veel toeristen naar komen kijken. De kerk heeft de vorm van een Latijns kruis. De centrale beuk is gescheiden van de zijbeuken door afwisselend dikke [...]

Sint-Niklaas parochiekerk in Eupen

De Sint-Niklaas parochiekerk werd gebouwd tussen 1721 en 1726, volgens de plannen van de Akense stadsarchitect Mefferdatis. De voorgevel en de torens werden in 1897-1898 gerenoveerd volgens de plannen van L. von Fisenne. In de kerk is een aantal zaken dat zeer het bezichtigen waard is: het barokhoofdaltaar, de doopkapel met een barokaltaar, de predikstoel [...]

Kathedraal Saint-Paul in Luik

De Kathedraal Saint-Paul in Luik is een indrukwekkend gebouw dat in de 10de eeuw werd gebouwd maar al weer in de 13de eeuw vervangen werd door een gotische kerk. De werkzaamheden duurden super lang en werden tot in de 16de eeuw voortgezet. In de 19de eeuw werd het diepgaand gewijzigd en zelfs gereconstrueerd in de [...]