HerveDe stad Herve gaf zijn naam aan het omliggende ‘Land van Herve’. Het Land van Herve is een veelvoud van dorpjes die ingebed liggen in dit gedeelte van Luik dat zich uitstrekt tussen de rivieren de Maas en de Vesder. In dit gebied vinden we sporen terug van alle tijdvakken. De eerste mens sleep hier silexsteen, een gesteente dat hier overal overvloedig werd aangetroffen. Met de komst van de Romeinen ontstonden hier grote landgoederen die de bewoners ‘villa’ noemden. De belangrijkste villa is ongetwijfeld villa Fouron die nadien een Merovingisch en nog later een Karolingisch paleis werd. Karel de Grote ging in de uitgestrekte bossen die het plateau bedekten ongetwijfeld jagen. In de stad staan enkel fraaie 18de-eeuwse huizen en een monument dat luistert naar de naam Les Sex Fontaines. Elk van de zes fonteinen wordt gevoed met water uit een andere bron.

Website:
Herve