Kasteel van ViandenHet Kasteel van Vianden is gelegen in de Luxemburgse Ardennen was vroeger eigendom van de graven van Vianden. Het was niet alleen een middeleeuws ter verdediging gebouwd fort, maar ook een echt paleis-kasteel. Het kasteel werd gebouwd, uitgaande van een tienhoekige toren die reeds bestond, in de Karolingische tijd. Deze toren werd later tot kapel omgebouwd. De kapel, het kleine paleis en het grote paleis, de mooiste gedeelten van het kasteel, stammen uit de eerste helft van de 13de eeuw. Het “kwartier van Jülich”, ten oosten van het grote paleis, dateert uit het begin van de 14de eeuw. Het “kwartier van Nassau”, werd pas in het begin van de 17de eeuw gebouwd.

De toegang tot het kasteel werd beschermd door muren, poorten en torens, waaronder de witte toren in het noordwesten en de zwarte toren in het noordoosten. In vroeger tijden kon men het kasteel binnenkomen door vijf achterelkaar liggende poorten. De eerste poort bezat een ophaalbrug en de vijfde poort bezat een valhek. Door deze poort had men over een trap en door een rondboog-portaal, toegang tot het kleine paleis. Het kleine paleis omvatte op de begane grond een in tweeën verdeelde gewelfde zaal: de kapiteinszaal, 5,90 meter lang, en de wapenzaal met een lengte van 21 meter. De sluitstenen van de bogen zijn versierd met de wapens van Vianden en Nassau. De byzantijnse zaal op een hoger gelegen verdieping, heeft prachtige drielobbige ramen.

Het grote paleis, rechts gelegen van het kleine paleis, is het meest indrukwekkende gedeelte van het kasteel. De gehele begane grond werd in beslag genomen door de ridderzaal. Deze zaal is maar liefst 30,30 m lang en 9,60 m breed. De grote kelder eronder bezit dezelfde afmetingen en is geheel uitgehouwen in de rotsen. De kapel is het meest opvallende gedeelte van het kasteel. Het is een huiskapel bestaande uit twee verdiepingen die door een aangebrachte opening in het midden met elkaar in verbinding staan. Zodoende konden de inwoners van de benedenstad de godsdienstige plechtigheden aanhoren, terwijl de kasteelbewoners op de hoger gelegen verdieping plaatsnamen. De graaf zelf zat nog hoger in een kleine loge.

Adres:
B.P. 26
L-9422 Vianden

Website:
Kasteel van Vianden