Saints-Pierre-et-Paul Kerk in Saint-SeverinDe Saints-Pierre-et-Paul kerk, die deel uitmaakt van een benedictijnenklooster, werd rond het jaar 1140 gebouwd en in de 16de eeuw gerestaureerd. Het is een schitterend gebouw in de Ardennen waar veel toeristen naar komen kijken. De kerk heeft de vorm van een Latijns kruis. De centrale beuk is gescheiden van de zijbeuken door afwisselend dikke en dunne zuilen, die het ritme aangeven van de voetstappen van de gelovige, op weg naar het altaar.

Het kruispunt van het dwarsschip van de kerk wordt gemarkeerd door een achthoekige toren met spits, die paarsgewijs vensters bevat, kenmerkend voor de Bourgondische School van Cluny (moeder overste van de benedictijner orde). De kerk steunt op vier grote pijlers, die worden verbonden door korfbogen. Het koor wordt verlicht door een grote vensteropening in klavervorm. De vooruitspringende koornis wordt omlijst door twee absiskapellen.

Adres:
Place Félix Gonda
4550 Saint-Severin