VerviersVerviers is een fusiestad die in 1976 na de samenvoeging van de gemeenten bijna 60.000 inwoners telde. Verviers ligt aan de rivier de Vesdre en was vroeger een stad van weinig belang. Pas na de Slag van Waterloo in 1815 werd het een belangrijke industriestad. De opkomst van de lakennijverheid trok textielfabrieken aan, die op hun beurt weer zorgden voor de komst van leerlooierijen. Door de komst van de leerlooierijen is Verviers bekend geworden als schoenenstad. Echte bekendheid genoot het als wolstad. Na de Eerste Wereldoorlog was het zelfs de wereldhoofdstad van de wol, een titel waar de inwoners maar wat trots op zijn. Na 1930 werd het belang van de textiel- en schoennijverheid langzaam minder. Tegenwoordig is de stad een druk handelscentrum. De stad is niet erg toeristisch, maar vanuit de naburige dorpen is het leuk om de stad een dag te vereren met een bezoek.

Website:
Verviers